Perly šachové tvorby - B. I. Turov

Perly šachové tvorby - B. I. Turov